कोमनस्: हामीलाई सम्पर्क गर्न

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Contact us and the translation is 100% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Contact us and have to be approved by a translation administrator.


Introduction

Problems
Problems with files and pages on Wikimedia Commons, including copyright

Reusing Content
How to reuse our files in other places, like your publication or website

People
How to contact individual Wikimedia Commons users

Donors
Find out about the process, how to donate, and information about how your money is spent

Press
If you're a member of the press looking to contact Wikimedia Commons, or have a business proposal for us


विकिपिडेया कोमनस्लाई सम्पर्कगर्न को लगी तपाईको धन्यवाद।कारवाही भन्दा अधि, केही अस्वीकरण:

  1. विकिपिडेया कोमनस्को कुनै "केन्द्रीय सम्पादकीय परिषद" छैन; यहा गरेका योगदान ठूलै संख्याका स्वयंसेवकहरूले उनीहरूको आफ्नै विवेकमा गरेका हुन।सम्पादनहरु न विकिमेडिया संस्थाको (साइच चलाउने संगठन) न त यसका स्टाफको जिम्मेवारी हुन।
  2. यदि तपाईलई केहि विशेष समस्या भन्दा विकिमेडयाको "अवधारणाको" बारेमा प्रश्रन छ भने त्यसबेला बारम्बार सोध्नु प्रश्रन पृष्ठ उपयोगी हुनसकछ।

बायाँमा दिइएको लिकंले तपाईलाई सम्पर्क गर्नुहोस वा समस्या समाधान मा निर्देशित गर्छ। यदि तपाईको मुद्दा त्यहाँ सूचीबद्ध छैन, कृपया सहयोग डेस्कमा पोस्ट गर्नुहोस।